Wyszukaj w serwisie  

   

Logowanie/rejestracja  

   
   

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zobacz odpowiedzi

 

Stężenie procentowe (pro cent – na sto) określa nam ilość substancji rozpuszczonej w 100g roztworu, czyli stężenie x% oznacza, że w 100g roztworu znajduje się x g substancji rozpuszczonej. Zgodnie z definicją stężenie procentowe liczone jest ze wzoru: stężenie procentowe. Z tego wzoru (lub z jego przekształconej formy) możemy wyliczyć:
- stęzenie, gdy dana jest masa substancji i masa roztworu/rozpuszczalnika
- masę substancji ms, gdy dane jest stężenie i masa roztworu/rozpuszczalnika
- masę roztworu/rozpuszczalnika gdy dane jest stęzenie i masa substancji rozpuszczonej
Często zamiast masy roztworu (rozpuszczalnika) podana jest jego objętość i gęstość. Masę roztworu (rozpuszczalnika) można wtedy obliczyć w oparciu o wzór na gęstość: d=m/V, czyli mrozt=dVroztw.

5.2-1.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 1kg lakieru w 10dm3 acetonu. Gęstość acetonu wynosi 0,79 g/cm3.

5.2-2.
Ile gramów chlorku sodu otrzymamy po odparowaniu do sucha 30g roztworu 6%?

5.2-3.
Ile soli znajduje się w 0,5kg roztworu 2%?

5.2-4.
Ile wody zawiera 400g roztworu soli o stężeniu 20%?

5.2-5.
Ile wody zawiera 1dm3 45% roztworu wodnego substancji organicznej, jeżeli gęstość roztworu wynosi 0,9g cm3?

5.2-6.
Obliczyć stężenie procentowe nadtlenku wodoru w wodnym roztworze o gęstości 1,02g/cm3, wiedząc, że 1dm3 takiego roztworu zawiera 61,2g nadtlenku wodoru.

5.2-7.
Ile moli NaOH potrzeba do przygotowania 200g roztworu 5%?

5.2-8.
Obliczyć stężenie molowe 96% kwasu siarkowego(VI) o gęstości 1,84g/cm3.

5.2-9.
Oblicz stężenie procentowe roztworu wodorotlenku sodu powstałego przez wprowadzenie 11,5g sodu do 200g wody.

5.2-10.
Ile gramów substancji należy rozpuścić w 360g wody, aby otrzymać roztwór 20%?

5.2-11.
Do 60g 12% roztworu soli dodano 20g tej samej soli. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

5.2-12.
W 0,5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodowego chlorku miedzi(II) CuCl2.2H2O. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

5.2-13.
Do 300g 7% kwasu cytrynowego dodano 250 cm3 wody i dosypano 12g kwasku. Oblicz stężenie procentowe roztworu?

5.2-14.
Oblicz stężenie procentowe kwasu azotowego w którym na jeden jon wodorowy przypada osiem cząsteczek wody

5.2-15.
W jakim stosunku masowym należy odważyć NaCl i Na2SO4 aby po rozpuszczeniu w wodzie w oddzielnych naczyniach otrzymać roztwory o jednakowej zawartości jonów sodowych?

5.2-16.
Roztwór zawiera masowo 10% NaCl 10% NaBr 10% KCl. Jakich jonów jest w tym roztworze najwięcej i dlaczego?

5.2-17.
Do 600 g 4% roztworu dodano 50 g wody i dosypano 20 g soli i wymieszano. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu.

5.2-18.
Do 500 g 16% roztworu soli dosypano 40 g soli i odparowano 87 g wody. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

5.2-19.
Ile sody i ile wody potrzeba do przygotowania 250g roztworu 2%

5.2-20.
Oblicz stężenie procentowe i molowe kwasu solnego o gęstości 1,05 g/cm3 otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 23,9 dm3 chlorowodoru w 350 g wody.

5.2-21.
Ile gramów jodu i ile centymetrów sześciennych alkoholu etylowego , 0,8 grama/centymetr sześcienny potrzeba do sporządzenia 15g jodyny czyli 10% roztworu jodu w alkoholu etylowym

5.2-22.
Jaką objętość alkoholu trzeba zmieszać z wodą aby otrzymać 50g 25% roztworu?

5.2-23.
Przygotowano mieszaninę złożoną z 1,5 mola CuO, 2,5 moli CuCl2 oraz 1,8 mola ZnO i 1,2 mola ZnCl2. Obliczyć procentową (wagową) zawartość cynku w mieszaninie.

5.2-24.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu kwasu fluorowodorowego otrzymanego po rozpuszczeniu 50,0 litrów HF odmierzonego w temperaturze 27°C i ciśnieniu 2Atm w 2,0 litrach wody.

5.2-25.
Oblicz masę tlenu w namiocie o wymiarach : h=1,5m, a=2m, b=2,5m. Przyjmij, że tlen stanowi 20% objętości powietrza. Gęstość odszukaj w tablicach.
Po jakim czasie, w namiocie zawartość tlenu zmniejszy się do połowy, jeśli śpią w nim dwie osoby i nie następuje dopływ świeżego powietrza? Człowiek zużywa ok. 0,2m3 tlenu na godz.

5.2-26.
Do 80cm3 roztworu wodorotlenku potasu o gęstości 1,18g/cm3 i stężeniu 20% dodano 10g granulek tego wodorotlenku. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

5.2-27.
Oblicz c% kwasu solnego, jeżeli do 100g wody dodamy 10g 36%roztworu HCl.

5.2-28.
50,0 g KI rozpuszczono w 450g wody. Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że roztwór zawiera 5 ppm wolnego jodu. Ile miligramów jodu zawierał jodek potasu?

5.2-29.
W 0,5kg wody rozpuszczono 171g dwuwodnego chlorku miedzi(II) CuCl2.2H2O. Oblicz stężenie procentowe powstałego roztworu.

5.2-30.
Do 20g 10% roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) dodano 5g wody. Jakie jest stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

5.2-31.
Oblicz, jaką objętością wody należy zmieszać z 15-procentową wodą amoniakalną o gęstości d=0,924 g/cm3 ze zwykłą wodą, aby otrzymać 8-procentową wodę amoniakalną.

5.2-32.
W kwasie solnym, który jest mocnym elektrolitem, na jeden jon wodorowy przypadają 23 cząsteczki wody. Oblicz stężenie procentowe tego kwasu.

5.2-33.
Jaką objętość wody należy dodać do 250 g, 10% roztworu kwasu octowego, aby otrzymać roztwór o stężeniu 5%.

5.2-34.
Mleko zawiera około 4% laktozy. Oblicz ile gramów laktozy spożywa człowiek wypijający rano i wieczorem po szklance mleka. ( Przyjmij, że masa szklanki mleka wynosi 250 g)

5.2-35.
W 0,5 dm3 wody o gęstości 1 g/cm3 rozpuszczono 1,12 dm3 chloru. Oblicz stężenie procentowe otrzymanej wody chlorowej.

5.2-36.
W skład siarkowych wód mineralnych wchodzi siarkowodór, H2S. Ile procent siarkowodoru zawiera woda siarkowa, w której na jedną cząsteczkę tego związku przypada 1887 cząsteczek wody?

5.2-37.
Obliczyć stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 3kg soli kuchennej w 25dm3 wody.

5.2-38.
Oblicz skład procentowy mieszaniny CaCO3 i BaCO3 w której znajduje się 9% masowych węgla?

5.2-39.
Ile uranu zawiera warstwa ziemi o grubości 1m, powierzchni 1000m2 i gęstości 1,5g/cm3, jeżeli średnia zawartość uranu w powierzchniowej warstwie ziemi wynosi 2,4 ppm?

5.2-40.
Oblicz
a) w ilu gramach wody
b) w ilu dm3 wody (d=1g/cm3) należy rozpuścić 40g cukru, aby otrzymać roztwór o stężeniu 20%

5.2-41.
Obliczyć stężenie procentowe azotanu(V) wapnia w roztworze otrzymanym po rozpuszczeniu 20g czterowodnego azotanu(V) wapnia [Ca(NO3)2 .4H2O] w 130g wody.

5.2-42.
Ile gramów osiemnasto wodnego siarczanu(VI) glinu użyto do sporządzenia 250g 5% roztworu siarczanu(VI) glinu?

5.2-43.
W 40% roztworze na 1 cząsteczkę alkoholu przypada 6 cząsteczek wody. Oblicz masę cząsteczkową alkoholu.

5.2-44.
Jaka objętość gliceryny należy odmierzyć aby otrzymać 300g 20%roztworu, jeśli gęstość gliceryny wynosi 1,2g/cm3?

5.2-45.
Iloma cząsteczkami Cl2O7 należałoby nasycić 200g wody, aby powstał 10% rozwór kwasu chlorowego(VII)?

5.2-46.
Oblicz stosunek liczby cząsteczek H2O2 do liczby cząsteczek H2O w 10-procentowym roztworze nadtlenku wodoru w wodzie.

5.2-47.
500 dm3 amoniaku (warunki normalne) rozpuszczono w 1 dm3 wody destylowanej. Obliczyć stężenie procentowe amoniaku w tak otrzymanym roztworze

5.2-48.
Przygotowano mieszaninę KOH i NaOH w stosunku molowym: n (KOH) : n (NaOH)=1:3. 12 g tej mieszaniny dodano do 250 g wody. Obliczyć stężenia procentowe obu składników w tak otrzymanego roztworze.

5.2-49.
W 30 g wody rozpuszczono 6 g mieszaniny, zawierającej 40% NaBr i 60% KBr. Obliczyć stężenia procentowe obu soli w tak otrzymanym roztworze

5.2-50.
W 10 cm3 Br2 o gęstości 3,12 g/cm3 dodano do 200cm3 CCl4 o gęstości 1,6 g/cm3. Obliczyć stężenie procentowe Br2 w tak otrzymanym roztworze

5.2-51.
Do 300 g 40% roztworu chlorku potasu dodano 500 g wody
a) obliczyć stężenie procentowe otrzymanego roztworu
b) jaką objętość 0,503 molowego roztworu azotanu srebra należy użyć do całkowitego wytrącenia jonów Cl- z 25 g roztworu po rozcieńczeniu.

5.2-52.
Ile gramów wody i ile gramów chlorku potasu należy użyć do przygotowania 200 g 2,5% roztworu chlorku potasu.

5.2-53.
Pewien deszcz zawierał 0,0006% kwasu azotowego (V) i 0,0005% kwasu siarkowego (VI). Oblicz, jaka ilość tych kwasów opadnie na obszar 1ha wraz z deszczem tworzącym warstwę grubości 30 mm.

5.2-54.
Ile gramów chlorku sodu potrzeba do sporządzenia 2dm3 3,75%-owego roztworu? Gęstość tego roztworu wynosi 1,04g/cm3.

5.2-55.
W 500g roztworu soli kuchennej znajduje się 5g NaCl. Jakie jest stężenie procentowe NaCl w roztworze

5.2-56.
Jeżeli zawartość soli w wodzie morskiej wynosi 3,5% , to ile soli pozostanie po odparowaniu 1 t wody morskiej?

5.2-57.
Oblicz stężenie procentowe roztworu kwasu siarkowego(VI) o gęstości d=1,2 g/cm3, który w 100 cm3 zawiera 33,6 g kwasu.

5.2-58.
Oblicz stężenie procentowe stosowanego w kosmetyce spirytusu salicylowego, jeżeli wiadoemo, że można go sporządzić przez rozpuszczenie 1,7g krystalicznego kwasu salicylowego w 100cm3 etanolu o gęstości 0,8g/cm3

5.2-59.
Do 10 cm3 90% roztworu H2SO4 o gęstości równej 1,8 g/cm3 dodano 400cm3 H2O. Otrzymano nowy roztwór o gęstości 1,21 g/cm3. Obliczyć stężenie procentowe i molowe otrzymanego roztworu.

5.2-60.
Analiza wody deszczowej wykazała, że zawiera ona 0,0001% H2SO4. Oblicz, ile gramów kwasu spadło na obszar 1km2 podczas 35 mm opadu deszczowego. Gęstość wody deszczowej d=1g/cm3

5.2-61.
Analiza wody deszczowej wykazała, że w 1dm3 znajduje się 20mg kwasu azotowego(V) i 50 mg kwasu siarkowego(VI). Przyjmując gęstość wody deszczowej d=1g/cm3, oblicz stężenie procentowe kwasów w badanej deszczówce.

5.2-62.
Kości zawierają 58% Ca3(PO4)2 i 2% Mg3(PO4)2. Jaka jest % zawartość P2O5 w kościach?

5.2-63.
Oblicz ile wody należy odparować ze 100kg 8-procentowego roztworu soli kuchennej, aby otrzymany roztwór miał stężenie większe niż 20%?

5.2-64.
Ile gramów wody i ile gramów soli zawiera 400 gramów roztworu soli o stężeniu 20%.

5.2-65.
Jaką objętość gliceryny o gęstości 1,26g/cm3 należy wziąć aby otrzymać 200g 15% wodnego roztworu gliceryny.

5.2-66.
Oblicz stężenie procentowe roztworu, wiedząc, że w 200g wody rozpuszczono 24g chlorku miedzi(II)- woda (1:2).

5.2-67.
Do 80g 15% roztworu H2SO4 dodano 20g wody. Jakie jest stężenie otrzymanego roztworu.

5.2-68
Oblicz, ile gramów cyny znajduje się w połączeniu z 180g miedzi, jeżeli zawartość cyny w brązie wynosi 8%.

5.2-69
Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 25g cukru w 125g wody.

5.2-70
Ze 150g 30% roztworu soli kamiennej odparowano wodę. Ile gramów soli otrzymano.

5.2-71
Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 35g substancji w 150cm3 alkoholu etylowego; gęstość alkoholu etylowego wynosi 0,78g/cm3.

5.2-72
Ile gramów KOH otrzymamy po odparowaniu do sucha 100cm3 20% roztworu o gęstości 1,16g/cm3.

5.2-73
Do 200g 10% roztworu dodano 200cm3 wody. Ile wynosi stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

5.2-74
Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po odparowaniu 250g wody z 500g 5% roztworu soli kamiennej.

5.2-75
Do 200g 10% roztworu soli kamiennej dodano jeszcze 50g soli. Ile wynosi stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

5.2-76
Ze 100g 20% roztworu cukru odparowano 20g wody i do roztworu dodano 20g cukru. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

5.2-77
Oblicz procentową zawartość wody w sześciowodnym chlorku żelaza(III)

5.2-78
Ile gramów soli zostanie po odparowaniu wody z 200g 30% roztworu.

5.2-79
Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego w wyniku rozpuszczenia 4g jodu w 160cm3 chloroformu, którego gęstość wynosi 1,49g/cm3.

   
   

Podobne artykuły

   
© Krzysztof