Wyszukaj w serwisie  

   

Logowanie/rejestracja  

   
   

Ocena użytkowników: 0 / 5

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zobacz odpowiedzi

 

Rozpuszczalność definiowana jest jako ilość substancji jaka może być rozpuszczona w danej temperaturze w 100g rozpuszczalnika. Zgodnie z definicją rozpuszczalność R liczymy ze wzoru: Rozpuszczalność.
Roztwór w którym w określonej temperaturze rozpuszczona jest maksymalna ilość substancji (czyli zgodna z rozpuszczalnością w danej temperaturze) nazywa się roztworem nasyconym. Dla większości substancji rozpuszczalność wzrasta wraz z temperaturą, dlatego po ochłodzeniu roztworu nadmiar substancji wykrystalizowuje z roztworu.
Rozpuszczalność ze stężeniem procentowym powiązana jest następującymi wzorami:
W 100g rozpuszczalnika rozpuszczone jest R g substancji (zgodnie z definicją rozpuszczalności), czyli stężenie procentowe - rozpuszczalność, oraz rozpuszczalność (tu również korzystamy z definicji stężenia procentowego – w 100g roztworu o stężeniu c% rozpuszczone jest c% g substancji).

5.3-1.
W celu oczyszczenia saletry potasowej przez krystalizację rozpuszczono 300g saletry w 200g wody w temperaturze wrzenia następnie ochłodzono roztwór do temperatury 283K. Obliczyć wydajność procentową procesu oczyszczania, jeżeli rozpuszczalność KNO3 w 283K wynosi 22g.

5.3-2.
Obliczyć rozpuszczalność jodku potasu, jeżeli nasycony w 293K roztwór ma stężenie 6mol/dm3, a jego gęstość wynosi 1,68g/cm3.

5.3-3.
W pewnej temperaturze rozpuszczalność dwóch substancji A i B jest jednakowa. Czy jednakowe są stężenia: a) procentowe, b) molowe?

5.3-4.
Oblicz jakie jest stężenie procentowe wodnego, nasyconego roztworu azotanu(V) potasu w Wodzie w temperaturze 30oC, jeżeli rozpuszczalność tej soli w podanych warunkach wynosi 45,8g na 100g wody.

5.3-5.
Rozpuszczalność substancji w wodzie w temp.20oC wynosi 25g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej temperaturze.

5.3-6.
Do 800g nasyconego roztworu chlorku sodu w temperaturze 20oC dodano 200g wody. Oblicz stężenie procentowe otrzymanego roztworu.

5.3-7.
Do 160g wody o temperaturze 20oC dodano 88,32g chlorku amonu. Oblicz do jakiej temperatury należy ogrzać roztwór aby nastąpiło całkowite rozpuszczenie soli.

5.3-8.
Jaka jest rozpuszczalność soli, jeżeli w 150 g wody maksymalnie można rozpuścić 30g soli.

5.3-9.
Ile wody trzeba dodać do 135,5 g roztworu saletry potasowej, nasyconego w temp. 80oC, aby po oziębieniu do temp. 20oC sól nie wykrystalizowała z roztworu?

5.3-10.
Sporządzono 187,5g roztworu KNO3 o stężeniu 20%. Ile gramów soli należy rozpuścić dodatkowo w tym roztworze, aby otrzymać roztwór nasycony w temp. 343K? (Wiemy, że w tej temp. w 100g wody rozpuszcza się 140g KNO3).

5.3-11.
Stężenie procentowe roztworu nasyconego saletry potasowej w temperaturze 35oC wynosi 35%. Ile wody należy dodać do 450g roztworu saletry, nasyconego w temperaturze 35 stopni, aby po oziębieniu do temperatury 10 stopni był nadal roztworem nasyconym a cała ilość saletry znajdowała się w roztworze. Rozpuszczalność saletry potasowej w temperaturze 10oC wynosi 24g.

5.3-12.
Oblicz rozpuszczalność jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 10%

5.3-13.
Wiedząc, że rozpuszczalność wodorotlenku sodu w wodzie o temperaturze 20oC wynosi 108g/100g H2O, oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu NaOH w wodzie, w tej temperaturze.

5.3-14.
Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji, oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w temperaturze 50oC?

5.3-15.
Rozpuszczalność azotanu(V) potasu w temp. 50oC wynosi 85,5g, a w 10oC jest równa 21g. Oblicz ile gramów tej soli wykrystalizuje z roztworu, jeżeli 150g. tego nasyconego w temp. 50oC roztworu ochłodzi się do 10oC?

5.3-17.
W jakiej ilości wody należy rozpuścić 120 g azotanu(V) ołowiu(II) aby otrzymać roztwór nasycony w temp.30oC.

5.3-18.
Obliczyć rozpuszczalność hydratu siarczanu manganu(II) (MnSO4.7H2O) w wodzie, w temperaturze 286K, jeśli wiadomo, że nasycony w tej temperaturze roztwór zawiera 29,5% MnSO4.

5.3-19.
Oblicz rozpuszczalność substancji jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 30%

5.3-20.
Rozpuszczalność jodku srebra w temperaturze 298K wynosi 3,4.10-7. Oblicz ile jonów srebra zawiera 1mm3 nasyconego roztworu jodku srebra.

5.3-21.
Korzystając z wykresów rozpuszczalności substancji oblicz:
a) ile gramów chlorku amonu można dodatkowo rozpuścić w 100g wody po ogrzaniu roztworu od 50oC do 80oC, aby roztwór był nadal nasycony.
b) oblicz stężenie procentowe nasyconego roztworu chlorku amonu w temperaturze 70oC.

5.3-22
Oblicz rozpuszczalność jeżeli stężenie nasyconego roztworu wynosi 65%.

5.3-23
Rozpuszczalność pewnej soli w temperaturze 40oC wynosi 75g. Oblicz ile gramów tej substancji można rozpuścić w 500g wody o tej samej temperaturze.

5.3-24
Rozpuszczalność pewnej substancji w temperaturze 20oC wynosi 25g. Oblicz stężenie procentowe roztworu nasyconego w tej temperaturze.

5.3-25
Oblicz rozpuszczalność pewnej substancji jeżeli wiadomo, że stężenie jej nasyconego roztworu wynosi 10%.

   
   

Podobne artykuły

   
© Krzysztof