Wyszukaj w serwisie  

   

Logowanie/rejestracja  

   
   

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Wzory kwasów i ich moc

Nazwa kwasu

Wzór sumaryczny

Wzór strukturalny

Moc kwasu

Kwasy beztlenowe

kwas siarkowodorowy

H2S

siarkowodor, siarkowodór, h2s

słaby

kwas selenowodorowy

H2Se

selenowodór, selenowodor, h2se

słaby

kwas fluorowodorowy

HF

florowodór, hf

słaby

kwas solny, kwas chlorowodorowy

HCl

chlorowodór, chlorowodor, hcl

mocny

kwas bromowodorowy

HBr

bromowodor, hbr

mocny

kwas jodowodorowy

HI

jodowodor, hi

bardzo mocny

Kwasy tlenowe

kwas borowy

H3BO3

kwas borowy, h3bo3

bardzo słaby

kwas węglowy

H2CO3

kwas weglowy, h2co3

słaby, nietrwały

kwas krzemowy

H2SiO3

kwas krzemowy, h2sio3

bardzo słaby

kwas azotowy(III)

HNO2

kwas azotowy, azotawy

słaby, nietrwały

kwas azotowy(V)

HNO3

kwas azotowy, hno3

mocny

kwas fosforowy(III)

H3PO3

kwas fosforowy(III) h3po3

słaby, dwuzasadowy

kwas ortofosforowy(V)

H3PO4

kwas fosforowy, h3po4

średniej mocy

kwas metafosforowy(V)

HPO3

kwas metafosforowwy, hpo3

mocny

kwas pirofosforowy(V)

H4P2O7

kwas pirofosforowy, h4p2o7

słaby

kwas arsenowy(III)

H3AsO3

kwas arsenowy, h3aso3

słaby

kwas arsenowy(V)

H3AsO4

kwas arsenowy, h2aso4

słaby

kwas siarkowy(IV)

H2SO3

kwas siarkowy, siarkawy, h2so3

słaby, nietrwały

kwas siarkowy(VI)

H2SO4

kwas sirkowy, h2so4

mocny

kwas chlorowy(I)

HClO

kwas chlorowy, podchlorawy, hclo

bardzo słaby

kwas chlorowy(III)

HClO2

kwas chlorowy, chlorawy, hclo2

słaby

kwas chlorowy(V)

HClO3

kwas chlorowy, chlorowy, hclo3

mocny

kwas chlorowy(VII)

HClO4

kwas chlorowy, kwas nadchlorowy, hclo4

bardzo mocny

kwas bromowy (I)

HBrO

kwas bromowy, hbro

słaby

kwas bromowy(III)

HBrO3

kwas bromowy(V) hbro3

umiarkowanie mocny

kwas jodowy(I)

HIO

kwas jodowy(I), hio

słaby

kwas jodowy(III)

HIO3

kwas jodowy

umiarkowanie mocny

kwas jodowy(V)

H5IO6

kwas jodowy(VII), nadjodowy, h5io7

słaby kwas

Kwasy organiczne

kwas mrówkowy

HCOOH

kwas mrowkowy, hcooh

słaby

kwas octowy

CH3COOH

kwas octowy, ch3cooh

słaby

fenol

C6H5OH

fenol

bardzo słaby

       
       

Reguły dotyczące mocy kwasu:

a) kwasy beztlenowe
Moc kwasów beztlenowych w okresie H-X wzrasta wraz ze wzrostem elektroujemności pierwiastka X. Dlatego HCl jest mocniejszy od H2S. Elektroujemność pierwiastka wzrasta ze wzrostem nr grupy.

W grupie moc kwasów beztlenowych wzrasta ze wzrostem nr okresu. Dlatego HI jest mocniejszym kwasem od HBr, ten zaś od HCl.

b) Kwasy tlenowe
Moc kwasów tlenowych typu HmEOn zależy od różnicy n-m:

 

n-m

moc kwasu

przykłady

0

bardzo słaby

H3BO3, H3AsO3

1

słaby

HNO2, H2SO3, H2CO3, H5IO6

2

mocny

HNO3, HClO3, H2SO4

3

bardzo mocny

HClO4, HMnO4,

Moc kwasów tlenowych zależy od elektroujemności atomu E. Im większa elektroujemność tym kwas jest mocniejszy. Dlatego kwas azotowy(V) HNO3 m-n=2 jest mocniejszy od kwasu ortofosforowego(V) HPO3 (m-n=2)

 

Uwaga:
We wzorze strukturalnym kwasu azotowego(V) atom azotu nie może być pięciowiązalny (nie może posiadać dwóch wiązań podwójnych N=O). Atom azotu leży w 2 okresie, dysponuje jedynie dwiema niskoenergetycznymi powłokami, a na ostatniej (K) może pomieścić maksymalnie 8 elektronów. Atom azotu jest jednak V-wartościowy, ponieważ każde wiązanie dodaje 1 do wartościowości, wiązanie koordynacyjne dodaje 2 do wartościowości (lub każdy ładunek dodaje 1 do wartościowości). Zaleca się unikania rysowania wiązań koordynacyjnych za pomocą strzałek. Wiązanie koordynacyjne jest wiązaniem kowalencyjnym, tylko powstaje w inny sposób!

We wzorach pozostałych kwasów tlenowych możemy rysować wiązania podwójne, ponieważ te pierwiastki (S, P, Cl) dysponują niskoenergetycznymi orbitalami d, na których mogą umieszczać dodatkowe (powyżej 8) elektrony

   
   
   
© Krzysztof